Ledenbrief

    

Ledenbrief speelseizoen 2023-2024

 

Aan de leden van de Vereniging Huismuziek Nijmegen en omstreken,

 

Na een heerlijk compleet seizoen kunnen musiceren kijken we uit naar het volgende Huismuziekjaar! Hierbij de Ledenbrief voor het speelseizoen 2023-2024 met de informatie voor zover we die nu kunnen geven.

De speeldata zijn bij de gemeente Nijmegen ingediend en aangevraagd. In de loop van juli weten we of ze toegekend worden.

Bewaar deze brief!

 

Bijeenkomsten voor alle leden samen:

Ledenvergadering

Onze jaarlijkse Ledenvergadering vindt plaats op maandag 30 oktober 2023 om 19.30 uur, zo mogelijk in Wijkcentrum De Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen.

Jullie ontvangen t.z.t. een uitnodiging daarvoor.

Kerstspeeldag

We gaan deze weer op ZONDAG houden en wel op zondag 17 december 2023. Hopelijk weer in de SSGN.

Ook hiervoor komt later een uitnodiging met alle informatie.

Zoals gebruikelijk wordt van de deelnemers verwacht dat zij hapjes en drankjes voor de lunch of iets voor bij de koffie en thee meebrengen. Een vrijwillige bijdrage van de deelnemers, ter compensatie van de overige kosten, stellen we op prijs. De dag wordt opnieuw georganiseerd door Intermezzo.

Onze speelleiders zorgen voor de muziek en hebben de muzikale leiding van de dag. We hopen ook niet- leden te verwelkomen. Een goede gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging!

Eindpresentatie

Over de Eindpresentatie wordt nagedacht om die mogelijk op een weekenddag te houden, zodat we meer tijd hebben voor de gezamenlijke afsluiting naast de gebruikelijke presentaties voor elkaar.

Hopelijk in de SSGN en Rondo+ mag dit weer organiseren.

Aanwezigheid van alle speelgroep-leden wordt bij de Eindpresentatie verwacht. Bij dringende verhindering geef je dit tijdig door aan je speelleider.

Nadere mededelingen over de Eindpresentatie volgen later.

Bij deze bijeenkomst zijn de afdelingsleden ook welkom om te luisteren en tevens uitgenodigd om de gezamenlijke muziek mee te spelen.

 

Kleine ensembles ?!

Afgelopen seizoen is er in september nog een leuke Ensemblemiddag geweest met veel mooie muziek. Contactpersoon Anton Smits heeft zich inmiddels teruggetrokken na zich hier vele jaren voor ingezet te hebben. HEEL VEEL DANK daarvoor, Anton!

Er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat gemeld om het samen met Marjet Roeterdink voort te zetten.

 

Concerten: een speelgroep of een klein ensemble dat een concert wil geven, moet zelf zorgen voor de benodigde financiën (zoals honorarium en/of huur van de ruimte).

 

Lidmaatschap Contributie:

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2024.

De contributie voor leden die in een speelgroep meespelen bedraagt € 135,- voor het verenigingsjaar.

Wie geen lid wil zijn van een speelgroep, maar wel op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten, kan afdelingslid worden voor

€ 20,- per verenigingsjaar. Afdelingsleden kunnen deelnemen aan alle gezamenlijke activiteiten: Ledenvergadering, Kerstspeeldag en de Eindpresentatie.

Wie de contributie niet in één keer kan betalen of helemaal niet kan opbrengen, kan contact opnemen met de penningmeester. Dan is wellicht een regeling te treffen.

Wij verzoeken je vriendelijk de contributie te betalen vóór 1 september 2023 op rekeningnummer

NL73 RABO 0102 2302 42 t.n.v. Huismuziek Nijmegen e.o., te Nijmegen. Met vermelding van je naam.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2023-2024 moet schriftelijk of per e-mail gebeuren vóór 1 augustus 2023 bij de Ledenadministratie h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl.

Ook moet je zelf de speelgroepleider daarvan in kennis stellen!

Niet tijdige opzegging op de juiste wijze heeft consequenties: je bent dan de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

 

Aspirant-leden

Ken je iemand die belangstelling heeft, geef dit dan door aan de contactpersoon van je groep. Die vraagt aan de speelleider of er plaats is voor het instrument van degene die belangstelling heeft en hoe voor de nodige bladmuziek wordt gezorgd. In principe zijn alle instrumenten welkom.

Aspirant-leden kunnen twee avonden vrijblijvend en zonder kosten meespelen ter wederzijdse oriëntatie. Als hij/zij daarna lid wil worden van de speelgroep, beslist de speelleiding of iemand/ het instrument past in de groep en of het speelniveau voldoende is. Bij twijfel bespreekt de speelleiding dit met de aspirant en kan er na (een deel van) het seizoen meespelen een nieuwe beoordeling volgen.

Nieuwe leden moeten zich schriftelijk opgeven via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je opvragen en inleveren bij de contactpersoon van de speelgroep. Je vindt het ook op de website en dan kun je het per e-mail verzenden.

Adres: h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl.

Een nieuw lid betaalt een evenredig deel contributie voor het resterend deel van het speelseizoen en niet voor de genoemde proefavonden.

 

Landelijke vereniging

De vereniging Huismuziek Nijmegen e.o. is een volledig zelfstandige afdeling van de landelijke Vereniging Huismuziek voor Muziek en Instrumentenbouw.

Deze laatste verspreidt nieuws per e-mail: E-news, met o.a. informatie over cursussen op verschillende plaatsen in het land.

Wil je E-news ontvangen of cursusgegevens dan moet je je rechtstreeks bij hen aanmelden.

Zie: www.huismuziek.nl E-mail: info@huismuziek.nl

 

Website

Gegevens over onze vereniging en haar activiteiten kun je vinden op de website van onze vereniging, www.huismuzieknijmegen.nl. Via de secretaris (huismuzieknijmegen@gmail.com ) kun je informatie doorgeven waarvan je denkt dat die interessant is voor onze website.

 

Wijzigingen (e-mail) adres

Om iedereen op een snelle manier van informatie te kunnen voorzien, hebben we de juiste adresgegevens nodig. Vooral e-mailadressen worden nog weleens veranderd. We verzoeken je dringend eventuele wijzigingen meteen door te geven aan het secretariaat en de Ledenadministratie.

 

Het verspreiden van berichten en muziek

-Willy Mackaaij van de Ledenadministratie stuurt per e-mail de berichten evenals muziek en uitnodigingen voor alle leden (zoals voor de Ledenvergadering, de Kerstspeeldag en de Eindpresentatie) per e-mail.

-De contactpersonen regelen/ zien erop toe, dat de leden zonder e-mail van hun groep de benodigde muziek en berichten krijgen.

-Muziek en berichten die maar voor één of twee speelgroepen bestemd zijn: dit is ook een taak voor de contactpersonen.

Nota bene: ga zorgvuldig om met e-mailadressen; velen hebben geen behoefte aan mails over allerlei zaken, die niets met Huismuziek te maken hebben (privé-activiteiten, concerten).

 

Speelgroepen

Onze vereniging heeft 3 speelgroepen. Elke speelgroep heeft 14 speelavonden (zie hierna) van twee uur plus een kwartier pauze.

Samen musiceren is niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat iedereen probeert aan alle speelavonden deel te nemen, ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn en zich te installeren, zodat op tijd kan worden begonnen met spelen.

Voor een goed samenspel is het eigenlijk noodzakelijk om thuis je partij te studeren. Heb je daar wat moeite mee, vraag dan een of enkele medespelers om de muziek samen in te studeren: gezellig en effectief!

Verhinderingen graag melden aan de contactpersoon van je speelgroep en/of aan de speelleiding.

 

De speelgroepen zijn:

Blokfluitgroep “Rondo+,

Leiding: Tirza Piepers.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.

Tijd: maandagmiddag van 15.00-17.15u, tweewekelijks.

Speeldata:11 en 25 september, 9 en 30 oktober,13 en 27 november, 11 december 2023,

8 en 22 januari, 5 en 26 februari, 11 en 25 maart en 8 april 2024.

Contactpersoon: Claartje Woldringh, E-mail: C.Woldringh@versatel.nl.

 

Speelgroep “Intermezzo” (voor diverse instrumenten)

Leiding: Heleen de Witte.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen

Tijd: dinsdagavond 19.30-21.45 uur, tweewekelijks. Aanwezig: 19.15 uur.

Speeldata: 5 en 19 september, 3 en 10 oktober, 7 en 21 november, 12 en ev. 19 december 2023,

9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 april 2024. ( 1 reservedatum in dec. ’23)

Contactpersoon: Dorien Olde Olthof, E-mail: tbjmoo29@gmail.com

 

Speelgroep “Amuze” (voor diverse instrumenten)

Leiding: Maria van der Voort.

Locatie: Bij een van de leden thuis.

Tijd: woensdagmiddag, van 14.00-16.15u.

Speeldata: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december 2023,

10 en 24 januari, 7 en (21 of) 28 februari, 13 en 27 maart en 10 april 2024.

Contactpersoon: Marjet Roeterdink, E-mail: marjet.roeterdink@gmail.com

 

Als completering het Promo-Ensemble bestaande uit leden uit de verschillende speelgroepen.

Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.

Tijd: woensdagavond 19.30-21.30u. 1 keer per maand.

Repetitiedata: 20 september, 25 oktober, 22 november, 20 december 2023

en 17 januari, 14 februari, 20 maart, 3 april en 15 mei 2024.

Contactpersoon: Pieternel van Vlokhoven, pieternelvanvlokhoven@gmail.com

 

 

Gegevens:

De speelgroepleiding:

Maria van der Voort, E-mail: mariavandervoort@hotmail.com

Heleen de Witte, E-mail: dewitte.heleen@gmail.com

Tirza Piepers, E-mail: tirzapiepers@gmail.com

 

Bestuursleden:

Saskia te Riele (voorzitter), E-mail: saskiateriele41@hotmail.com

Wies Andriessen (penningmeester), E-mail: wies.andriessen@gmail.com

Els Perenboom (secretaris), E-mail: p.perenboom@glazenkamp.net

Ria Loeffen, E-mail: riloco@hotmail.com

 

Ledenadministratie:

Willy Mackaaij verzorgt onze Ledenadministratie: h.m-ledenadministratie@kpnmail.nl

 

 

Wij wensen iedereen een inspirerend en mooi nieuw speelseizoen toe.

 

Hartelijke groet,

namens alle bestuursleden van Huismuziek Nijmegen e.o., Els Perenboom, secretaris